turkiye kelimesinin kokeni Arti: 0 Eksi: 0

  1. coğrafî bir terim olarak türkiye kelimesi , 6. yüzyıl bizans kaynaklarında kullanılmıştır . bizanslılar , orta asya'ya türkiye diyorlardı . 9. ve 10. yüzyıla ait kaynaklarda volga'dan orta avrupa'ya kadar uzanan yerler türkiye diye geçmektedir . bu coğrafi bölge içerisinde hazar ülkesi "doğu türkiye" , macaristan ise "batı türkiye" adı ile anılmıştır . 13. yüzyılda memlük devleti zamanında suriye ve mısır , türkiye adıyla tanıtılmıştır . 12. yüzyıldan itibaren anadolu'nun adı, bir daha değişmemek üzere türkiye olmuştur.

    (#44721) yonetmen arkadasin isareti|21/7/2008 00:18 |