monomer Arti: 0 Eksi: 0

  1. birbirlerine kovalent bağlı bağlarla bağlanarak büyük molekülleri oluşturabilen küçük mol kütleli maddelerdir.
    (#72750) akli havada|30/5/2010 20:41 |