a little less conversation diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. i have a little dreidel