bete kaptirip giden insan diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. muhabbete limon sikmak
   2. seviyeli bi muhabbete ne dersin