brother diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. 12 mart blues brothers filmi
   2. blood brothers