elmalili hamdi yazir diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. sozlugu elmalili hamdi yazirin tefsirine cevirmek