gevezeligi tutmak diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. geveze
   2. geveze koca