i love you bobo diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. i just called to say i love you
   2. i love this game
   3. i love you
   4. i love you i love you
   5. i love you i love you do you love me yes i do
   6. i love you man
   7. i lovve nuclear