katalitik diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. boya kataloglarindaki sacma renk isimleri
   2. katalan
   3. katalitik konvertor
   4. katalitik soba
   5. katalizor