kuntik doner diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. kuntik
   2. sozlukculerin en antin kuntin basarilari