lo kola diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. hamile insanin kilo kompleksi