me 206 diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. 5 ocak 2008 me 205 sinavi