only god can judge me diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. escape is only the beginning
   2. just only you
   3. only you