pornografi

ba$lik icinde ara

reklam istemiyorum! reklam1
 1. kapitalizmin heteroseksüelizm dayatmalarıyla,
  tuvallere, beyaz perdeye, sararacak kâğıtlara dökümü yapılan ve yapılmaya devam edilen bir olgu olmasının yanında olmakla kesinlikle gerçeği ve gerçeğin deği$tirilemez iç hukukunu (hakimi, mahkumu, zanlısıyla) afi$e eden bir realite toplamı olduğunu söylemek gerek..
  cumhuriyet dönemi edebiyatın cinsellik üzerine eğilmemesinin ardında yatan asıl sebebi dönem $artlarına bağlayan sözüm ona dönem edebiyatçıların/türkçe edebi ürün sahiplerinin,
  yatakodasında geçenlerin kaleme alınmasının etik bir hareket olmayacağına dair görü$ belirtmelerinin nüvesinde yatan esas, anti-üretkenliklerinin ceremesini gelecek ku$akların çekmesi olarak algılanırsa daha mantıkî olur.

  evlerdeki çocuk sayısı, evlerdeki kitap sayısından büyük ya da büyük e$it ise (kuran-ı kerim göreli hariç!);
  pornografi insanlara bir kıyım, bir ahlaksal çökü$ olarak lanse ediliyorsa ve cinsel kimliğinin in$asını bedeniyle sağlayan bir toplum olu$uyorsa orada undergrounda, suça, marijnal olana gösterilecek talep güç odaklarının ho$una gitmeyecek elbet.

  *sapkınlık olsun diye ciddiydim* afrozimiyle dünyaya kafa tutan arthur cravan a biraz kulak verilmeli.. görselliğin bir ticari meta kalıbına uydurulduğu dünya düzeninde, onun bunu, $unun da ötekini düzmesi kaçınılmazdır.. dogmalarla beslenen fundementalist paradigma, günümüzde, kimseye foucault olma $ansı tanımamı$ ve yarrak yerine tarrak yazan bir insanlık yeti$mi$tir. sözüm ona; penisi kamı$ diye kamufle edenler, vajinaya ne diyecek, merak konusudur.

  sevi$mesini bilmeyen intihar etsin, diyorum..  (#15278) etheromanie|4/9/2007 02:03 |

 2. © 1988 - 2008 ydü sözlük
  Ydü Sözlük, Yakın Doğu Universitesi öğrencileri çatısı altında kurulmuş bir sözlüktür. Yazarlar Ydü Sözlük’e yazdıkları entrylerin telif haklarını lefkoşa türk belediyesi’ne devretmiş sayılırlar. Sitede bulunan yazıları aşırıp, orada burada hunharca ve fütursuzca kullananlar için sitenin bir polisciği vardır vardır. Bu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi halinde, gayet kibar bir dille ‘’bir saniye gelir misin?’’ denir, kütüphanenin önündeki çimliklere çekilirek poliscik ile bir ufak idman yaptırılır.. Ydü sözlük, konsept olarak ekşi sözlüğü bir baba bilir.