tamampekiolduozaman diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. aldatamamak
   2. bi zahmet bos bakinizlari tamamlayalim
   3. tamam
   4. unutamamak